Díjszabási kedvezmények

Állam által biztosítottak köre

Nyugdíjas bérlet vásárlására jogosultak

 • Saját jogú nyugellátásban részesülő és az azzal azonos elbírálás alá eső ellátásban részesülő személyek (1997. évi LXXX. törvény 4. §-ának f. pontja alapján)
 • Hozzátartozói nyugellátásban (özvegyi nyugdíjban, árvaellátásban, szülői nyugdíjban, baleseti hozzátartozói nyugellátásban, özvegyi járadékban) részesülő személy
 • Az a személy, aki 2011. december 31-ig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én korhatár előtti öregségi nyugdíjban (a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 1. § c) pontjában meghatározott ellátások) részesült
 • Rokkantsági ellátásban részesülő személy, aki 2011. december 31- én I., illetve II. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult
 • Rokkantsági ellátásban részesülő személy, akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 30%- os vagy kisebb mértékű
 • Rokkantsági ellátásban részesülő személy, amennyiben 2011. december 31-ig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult
 • Rokkantsági ellátásban részesülő személy, amennyiben 2011. december 31-ig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én rendszeres szociális járadékra volt jogosult
 • Rokkantsági járadékban részesülő személy (ha RENDELKEZIK ellátottak utazási utalványával)
 • Nemzeti gondozási díjban, illetve a nemzeti helytállási pótlékban részesülő személy
 • Külföldről hazatelepült magyar állampolgár, aki külföldről részesül nyugellátásban
 • Nyugdíjsegélyben részesülő egyházi személy
 • Gyám és gyámolt személy, valamint gondnok és gondnokolt személy
 • Az előzőekben felsoroltak házastársa (élettársa) - a gyám és gyámolt személyt, valamint gondnok és gondnokolt személyt kivéve -, ha az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte
 • Aktív korúak ellátásában (foglalkoztatást helyettesítő támogatásban vagy egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban) részesülő személy, ha munkaviszonyban nem áll
 • Rokkantsági járadékos (ha nyugdíjasok utazási utalványával nem rendelkezik)
 • Önkormányzat által támogatottak köre

  Kisgyermekes bérlet vásárlására jogosultak

 • Pécsi lakhellyel rendelkező, a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény által meghatározott GYED, GYES, GYET, TGYÁS ellátásban részesülők
 • Pécsi lakhellyel rendelkező személyek, akik ápolási díjat vesznek igénybe, gyermekük 18 éves koráig
 • Üzletszabályzat

  Megtekintés PDF formátumban (331 kB)

  © BIOKOM Nonprofit Kft.

  Betöltés...

  kezdooldal